چقدر لندسکیپ شهری سبز است؟

اگر رنگ  سبز ، اغلب با لندسکیپ همراه است، پس ممکن است  لندسکیپ شهری حرکتی دور از سبز به سوی یک طیف وسیعتری از رنگها و رابطه آنها با شهر باشد.به نظر می رسد چارلز والهایم این مفهوم را در " بازیابی لندسکیپ" این طور می رساند که برای تغییر به سمت درک درستی از تصویر اندسکیپ، لندسکیپ تنها به عنوان زیرساخت افقی مسطح برای تشخیص بین فضای شهری و طبیعی نیست بلکه مفهوم لندسکیپ در برگیرنده مناظر سبز عمودی هم هست.هدف ا زاین مقاله این است که نشان دهد رنگ سبز رنگ شهری هم هست.

در بومشناسی لندسکیپ،لندسکیپ عمدتا از یک هواپیما به صورت موزاییک خوانده می شود. و موزاییک به گفته فورمن ریچارد به صورت تقا ط رنگی است. با این حال، والتر بنیامین به ما یاد آوری می کند ، که قدرت جاده شهری وقتی از میان آن راه میرویم بیشتر است تا نگاه کردن  به آن از بالا... شهراز بالا ممکن است خاکستری به نظر آید ، اما از داخل خیره کننده است ، مانند رودخانه تایمز. چرا هر دو نه؟ چرا لندسکیپ را هم از بالا و هم در سطح چشم نبنیم؟

اگر لندسکیپ به رنگ سبز است، پس شهرسازی احتمالا چند رنگ است. البته سبز ،رنگ شهری هم هست  فضاهای سبز، لندسکیپ سنتی، به وضوح ، سرزندگی و در نتیجه ارزش املاک می افزایدو بالقوه برای تولید درآمد هستند.در شهر نیویورک، پارک مرکزی غرب و شرق مکانهای مطلوبی برای زندگی هستند به دلیل نزدیکی به پارک سبز مرکزی، در واقع حدس و گمان مالک، تامین مالی پارک سبز بوده است. جای تعجب نیست که های لاین تبدیل به یک موتور قدرتمند برای شهرسازی شده ، یکی از عناصر کلیدی و موفق تامین مالی های لاین در آمد پیش بینی شده از افزایش در آمدهای مالیاتی املاک در امتداد پارک سبز بود.اما سبز بیش از یک کاتالیزور برای توسعه، دارای ارزش اقتصادی است. رنگ سبز تولید خاطره می کند و نیاز به زیر ساختها و ظرفیت تولیدی خود را دارد. در مناطق بیابانی ، که در آن لندسکیپ بومی رنگ سفید و بژ دارد تا سبز . در اینجا سبز مترادف با شهرسازی است، تا ترجیحا به جای دیگر یا پادزهر در نظر گرفته شود. در خت نخل به طور مثاال به عنوان یکی از منابع بومی خلیج فارس، یکی از بزرگترین مناطق در جهان است. باغ نخل از فضاهای مهم و قابل ملاحظه فرهنگی و نمادین است. نخل خرما سبز خاکستری ، دارای ظرفیت تولیدی با خوردنی بودن هر قسمت آن و یا استفاده عملی آن است. علاوه بر غذا ، دانه های خرما برای علوفه ،ساقه ها برای ساخت و ساز ، برگها برای سبد و فایبر برای طناب استفاده می شود.درختان نخل خرما شهری هستند، به این معنا که آنها به تنهایی فضای سبز را در کانتراست رنگهای بژ، زرد و سفید بیابان تعریف نمی کند بلکه آنها غذا، سرپناه،فضاهای عمومی و وضعیت اجتماعی را فراهم می کننند. و در واقع به ارائه یک موضوع به ظاهر پایان ناپذیر برای موسیقی،شعر و فرهنگ عامه می پردازند.

ایده سبز بودن، اغلب از خود رنگ سبز مهم تر می شود، به طور مثال در صحرا. بزرگترین تحول شهر معاصر، فناوریهای سبز است که شهر را نرم، سر سبز و زیست محیطی می کند.سبز فراتر از بصر مترادف با محیط زیست ، حتی در شرایط آب و هوایی که تولید سبز بودن کمتر محیط زیستی است، می باشد. در واقع، تامین سبزی در بسیاری از مناطق شهری، با انتظاراتی چند ، هزینه های عمده محیط زیستی را در بر دارد. سبز شدن و سبز بودن اغلب به عنوان ضرورت اخلاقی ارائه شده و با این حال ارائه سبز شهری به ویژه در محیطهای خشک به لحاظ اخلاقی سئوال بر انگیز است. تناقضی در مسائل مربوط به لندسکیپ و شهر سازی امروز است، چگونه محیط سبز ساخته شده در محیط شهری را طراحی و برنامه ریزی کرد به طوریکه محیط سبز در فضاهای شهری سبزتر شود، به طور مثال از لحاظ محیط زیستی ، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی.

خواندن رنگ تقدم را از جسم دور می کند و به افشای جنبه های ارتباطی شهری می پردازد. با نگاهی به ترکیب لندسکیپ شهری، حداقل چندین معنای بالقوه را می بینیم. به عنوان یک ترکیب اسم-صفت، جایی که شهرسازی اسم و لندسکیپ صفت آن است.لندسکیپ شهری ممکن است رویکرد لندسکیپ به شهرسازی باشد، به همان شیوه ای که مردم شناسی اجتماعی شاخه ای از مردم شناسی است. اگر لندسکیپ شهرسازی ترکیب اسم-اسم باشد ، برای لندسکیپ ، جایگزین کردن معماری به جای بلوک ساختمان شهرسازی- مرکز اصلی نقش لندسکیپ به عنوان تولیدکننده اصلی است. میراث ماندگار لندسکیپ این است که لندسکیپ شهری نهایتا کامل کننده است، باز پروری می کند به چالش می کشدبه  جای اینکه چشم انداز سبز را جایگزین کند، چه سبز به عنوان اسم باشد و یا صفت و یا یک گیاه سبز در جنگل. در نگاه به سمت شهرهای چندین منظوره بیایبد در ذهن داشته باشیم که شهرسازی سبز باید به صورت عمودی هم برگزار شود

/ 0 نظر / 17 بازدید