مناظر و چشم اندازهای نروژ فراتر از نفت

برای بیش از یک قرن ، طراحان منظر چشم اندازهای تولید انرژی را به محیطهای فرهنگی تبدیل کرده اند. حمایت این مناظر و آثار زیربنایی از آنها باعث تغییر از باغ هنری به معماری منظر در نروژ شده است.

از زمان ایجاد بخش منظر در اداره انرژی و منابع آب در سال 1963، تاثیرات منظر بر روی نیروگاههای آبی-برقی و توزیع شبکه ها، ارزش محیط زیستی ، اقتصادی و زیبا شناختی را در نروژ تغییر داده است. در نتیجه منظر تولید انرژی تا حدودی به شهرنشینی کردن چشم اندازهای طبیعی و هم چنین چشم اندازهای کنار آب از دهه 60 پرداخته است.

کشف نفت در دریای شمال، نروژ را به یکی از ثروتمندترین کشورهای جهان تبدیل کرده است و از آن زمان نیاز به تفکر نوآورانه برای برنامه ریزی تکنولوژی و زیر ساختهای آن،دید نسبت به لندسکیپ را تغییر داده است. سکوهای نفتی، شهرهای کوچکی را در خود دارند ، هر کدام شامل واحدهای مسکونی، فضاهای عمومی، سیستمهای حمل و نقل. سواحل شناور به مناظر شهری تبدیل شده، در حالیکه قسمتهای مستغرق به صخره های مصنوعی نبدیل شده اند که شامل تمام انواع حیات دریایی هستند.

در آینده ای نه چندان دور ، چاههای نفت تمام خواهند شد و مناظر دکل های نفتی جای خود را به مناظر طبیعی تولید انرژی سازگار با محیط زیست خواهند داد ( به طور مثال پارکهای بادی و یا پارکهای موج). صنعت نفت نشان دهنده گذشته ، و در مرحله گذار به سوی یک آینده پایدارتر ، تمرکز بر بازیافت اجزا آن می باشد. در واقع، مسابقه بازیافت و هدایت تکنولوژی ساحل و استفاده از آن برای تحول جامعه آغاز شده است. ژئو پارک توسط  هلن و هارد به عنوان نمادی از این پیشرفت است. در این پروژه معماران برنامه های جدیدی را به عناصر تکنولوژی نفت اختصاص داده اند و فضاهای عمومی را در اطراف آن ایجاد کرده اند. به طور مثال، پلت فرمی به عنوان یک عنصر از چشم انداز اجتماعی برای بچه ها اختصاص یافته است.

در ژئو پارک، گروه ترول و افراد جوان ، در گیر فرایند طراحی شدند که منجر به نمادین شدن ژئو پارک شد. این نشان می دهد که چشم انداز تولید انرژی که پایدار نیست می تواند به یک پلت فرم  عمومی شهری از طریق فرایند اجتماعی پایدار تبدیل شود با تبدیل عناصر صنعت نفت به چشم انداز مناسبی برای زندگی شهری و فعلی، ژئو پارک یاد آوری است که معماری منظر در آن همیشه منعکس کننده زندگی اجتماعی و اقتصادی می شود.

/ 0 نظر / 7 بازدید