آوای سرد قناری

در بهار بی برگ..

مرگ شادی

با غم از دست دادن گل..

و خاموشی

پس از غرش رعد..

زندگی

یک قدم دور تر از

مرگ است

صدایش کن!

شاید

کسی تو را دریابد..

اما خوشبین مباش

چون

دشمن پشت آفتاب

منتظر است

و تو شاید

در معرض افتادن سنگی

پس برخیز و آهسته

نوای رفتن را در کیفت پنهان کن

و برو

برو تا جایی که هیچگاه نبینی  ..

آوای سرد قناری

در بهار بی برگ..

مرگ شادی

با غم از دست دادن گل..

/ 0 نظر / 14 بازدید