لندسکیپ شهر سازی در برابر لندسکیپ طراحی

مفهوم لندسکیپ شهر سازی به بحث گفتگو در جهان معماری لندسکیپ می پردازد. این بحث در ایالات متحده نسبت به اروپا رایج تر است. معماران لندسکیپ همواره عمیقا درگیر برنامه ریزی بوده اند. اما پتانسیل طراحی در آنها را نباید نادیده گرفته شود.

 برنامه ریزی یا طراحی

برای حدود ده سال است، مفهوم لندسکیپ شهرسازی بحث و گفتگو در جهان معماری ایجاد کرده است. مانند بسیاری از ایدلوژی های رو به افزایش، این میوه تفکر موازی و همزمان در میان دانشمندان و معماران لندسکیپ در حال تمرین است. اصطلاح لندسکیپ شهرسازی توسط چارلز وال هایم- در حال حاضر رئیس گروه معماری منظر دانشکده طراحی هاروارد- ابداع شد.

افراد پر کار دیگری که همکاری در تشکیل این مفهوم کرده اند، الکس کریگر و محسن مصطفوی از همان دانشگاه، و جیمز کرنر از دانشگاه پنسیلوانیا ست. بیشتر در ایالات متحده نسبت به اروپا، بحث شدیدی در مورد لندسکیپ شهرسازی در جریان است، که خط تقسیمی بین این که برای چه کسانی است و با چه کسانی مخالف است، ایجاد می کند. در سمت بحرانی، استدلال اساسا بر سه موضوع تمرکز می کند: اول ، لندسکیپ شهرسازی کمی حاوی  تفکر جدید است و یک نسخه تبدیل شده از مفاهیم مک هارگین را از دهه 1970 تشکیل می دهند، دوم، لندسکیپ شهری است که سخت به کار می آید، سوم، دستیابی به موفقیت لندسکیپ شهرسازی است که در زمینه طراحی لندسکیپ در تهدید به سر می برد، به ویژه در طراحی کلاسیک، مانند جی. اس .دی دانشگاه هاروارد. در اروپا، نظریه و تفکر و همچنین آشفتگی در سراسر لندسکیپ شهرسازی به اندازه ایالات متحده آمریکا مورد توجه نبوده است. در اینجا، معماران لندسکیپ عمیقا درگیر مسائل برنامه ریزی، بیش ازلیبرال و بازارگرایان در ایالات متحده هستند.

برای مدتی، تمایل بسیاری از معماران منظر اروپایی برای شرکت در فهم بافتی، مسائل برنامه ریزی و سیاستهای شهری و استراتژیها فقط به جای طراحی سایت وجود داشته است. شیوه های نفوذ، مانند معماران منظر روتردام وست 8، در حال حاضر برای سالهای زیادی تلاشهای خود را به سمت طراحی شهری به جای طراحی مکانهای منحصر تغییر داده اند. همچنین مشتریان شروع به اتخاذ تمایل برای حرکت به سمت طراحی شهری و مسابقات بین المللی امروز کرده اند، که اغلب با سازمان دهی مجدد محیط شهری همراه بوده است. یک مثال نسبتا جدید، اسکله تورنتو، یک مسابقه موفق توسط وست 8 است با هدف باز گرداندن مناطق صنعتی سابق و ترک شده بوسیله مالک یا قیم زمین، برای ارائه مطالب معنی دار و روابط فضایی جدید در نظر گرفته شده است.

سنت کوتاه آکادمیکی

معماری منظر دارای تاریخ کوتاهی است. در زمینه مناظر عمومی ،این حرفه بالاتر از 200 سال نیست. در پایان قرن هجدهم، اولین پارک عمومی در اروپا، انگلیشر گارتن، در مونیخ افتتاح شد. آموزش و پرورش در این زمینه دارای سنت طولانی نیست. در سوئد ، بعد از دهه 1960این رشته وضعیت علمی به دست آورد و هنوز بسیاری از کشورها دارای یک برنامه آکادمیکی در  معماری لندسکیپ نیستند. کشورهای دیگر رشته لندسکیپ را دیر تر شروع کردند، از جمله کشورهایی با انتقال طولانی فرهنگی، مانند ایتالیا، اسپانیا و پرتقال.سوئتزیلند دیگر کشورتولید کننده معماری منظراست که مدرکی را در سطح لیسانس ارائه می دهند.تا یک دهه قبل، معماران لندسکیپ فرانسوی به آن به عنوان پی ساژیست (چشم انداز) مراجعه می کردند، بدون آن که آنرا به عنوان معمار معرفی کند.در آفریقا تحصیلات آکادمی معماری منظر وجود ندارد، در چین با جمعیت فراوان، ارزیابی برنامه درسی آنها  از نظراستاندارد اروپا و آمریکای لاتین سخت است، ، در آمریکای لاتین عدم ثبات در واحدهای آکادمیکی در این رشته وجود دارد.

المستد و شهرسازی سبز

قدیمی ترین مدرسه معمار منظر در دانشگاه هاروارد، کمبریج، ایالات متحده آمریکاست.بیش از صد سال قبل آغاز شده و یکی از استادان با نفوذ سالهای اولیه "فردریک المستد" بود. او برای اولین بار به اتخاذ عنوان معمار منظر در این حرفه نائل شد. نقش اصلی المستد بر دو قسم است: ایجاد سیستم پارکهای ملی در ایالات متحده آمریکا، نتیجه آن پروژه " زمرد سبز" در کیومینگ و یوسمتایم در کالیفرنیاست، و ایجاد فضاهای عمومی مرتبط در شهرهای آمریکاست که نتیجه آن توالی بافتی شهری است که در آن می توان شهر ها را ساخت و ایجاد فضا ی سبز برای ساکنین شهر کرد، در پروژه "زمرد سبز" بوستون به عنوان بهترین مثال، به هنگام بازدید کار المستد در بوستون، روچستر یا بوفالو روشن می شود که کار دارای ساختار با کیفیتی است. از لحاظ طراحی ، پارک المستد از اهمیت کمتری بر خوردار است و ظاهرا دنبال یک فرمول، درخت، علفزار،مناظر و آب است که به ندرت به عنوان اشتباه در معماری منظر به اثبات رسیده است. برای طراحی، المستد به شریک تاریخی اش، بریتون کالورت واتس تکیه کرده است. به طور مثال در کارهایی مانند بازاربزرگ در واشنگتن دی سی و پارک مرکزی نیویورک، المستد بیشتر در زمینه برنامه ریزی شهری در طراحی لندسکیپ فعالیت داشت. این مفهوم مهم است از آنجا که می توانیم این نکته را به مدت یک قرن رد یابی کنیم و نه همیشه به عنوان مشکلی در رابطه بین برنامه ریزی و طراحی.

برنامه ریزی پس از جنگ: ایان مک هارگ و برنامه محدودیت

 

با وجود سنت نسبتا کوتاه، این حرفه به سمت خشونت برای تعریف خود رفته، که هنوز رسیدن به آن سخت به نظر می رسد.در دوران تحصیل من(نویسنده)، معماری منظر یک حرفه در سطح برنامه ریزی بود. آن روزها آخرین روزهای مدرنیسم بود، و مدرنیسم مسئله گرا بود، مسئله اصلی ارائه راه حلهایی برای حل مساله بود تا ارائه ایده. معماران منظر در آن روزها با عملکردها و نه با ارزشهای زیبایی شناسی کار می کردند. در سالهای قبل از جنگ، اروپای غربی و  ایالات متحده آمریکا، پایه و اساس برای اقتصاد موفق خود و به هم پیوسته افزایش استانداردهای زندگی را بر اساس پدیده مصرف گرایی گذاشتند. منابع طبیعی در یک راه بسیار مورد مصرف واقع شدند، نه از طریق دانش و نه در نظر گرفتن تعادل حسی طبیعی که پایه ای بر زندگی بی رویه است. این موجب شد بسیاری از معماران منظر موضع سیاسی علیه استثمار ساکنین لندسکیپ در جنگلهای اسکاندیناوی بردارند، در منطقه صنعتی در آلمان یا در حاشیه شهری از شهرهای آمریکا، که در آن پراکندگی شهری به ظاهر بدون کنترل است  گسترش یابند. از این نقطه نظر سیاسی ،معماران محدودی می شوند. این حرفه و شاغلین این رشته اغلب نه گفته به جای بله و معماران لندسکیپ بیشتر به صورت عملی به حفاظت و نگهداری طبیعی پرداختند تا وابستگی به دلایل نظری. احتمالا با نفوذ ترین معمار لندسکیپ در طول آن سالها مک هارگ بود. مک هارگ متوجه شد که در یک درگیری بین بهره برداری و نگهداری، راه اندازی و بهره برداری همیشه برنده است. استراتژی اوهدف برای جلوگیری از درگیری بود به جای دنبال کردن آن. روش قرار دادن و هم پوشانی لایه ها،حداقل اذعان طبیعت به عنوان یکی از کیفیتها در میان بسیاری است. تکنیک های پوشش نقشه ها اجازه ردیابی از مناطق جنگی آزاد، که یک استراتژی بقا در طی این سالها بود را می دهد. که طبیعت و منظره را به عنوان دارایی های صرف برای مصارف صنعتی است. دستیابی امروز به موفقیت برای لندسکیپ شهری امروز، شباهت به هر دو شهر سازی سبز المستد و روشهای برنامه ریزی مک هارگ دارد. اگرچه ، روحیه یا طرز فکر یک عصر یا دوره ، با هم کاملا متفاوت است. در زمان المستد، انقلاب صنعتی در حال وقوع مشکلات سلامتی شدیدی از شهرهای پر جمعیت برای کارگران بسیاری است که وقت خود را در کارخانه گرد و خاکی کا رمی کردند، ایجاد کرد.دسترسی به خارج از منزل درمانی برای مردم وضع فیزیکی بد بود. شهرسازی سبز المستد موضوع بقا برای بشریت بود. طراحی مک هارگ با طبیعت موضوعی برای بقای طبیعت است. مصرف مواد خام و پیشرقتهای فن آوری ترکیبی است که تهدید شدید برای سیستم های محیط زیستی است، که کتاب راشل کارسنزبه نام سکوت بهار درسال 1962، آنرا نشان داده است.

 

وعده لندسکیپ شهری

هدف لندسکیپ شهرسازی بازگرداندن اصطلاح برنامه ریزی مدرن است. در بهترین حالت آن، تامین ابزار و استدلال برای این حرفه است. ممکن است لندسکیپ شهری به عنوان یک موضوع برای زنده ماندن شهرهادیده شود.  و در شهر معاصر به نظر می رسد که در کشمکش مرگبار بین شهرهای نوستالژیک کولهاس، پراکندگی نئولیبرالی و هسته مرکزی اواخر مدرنیستی، به تفکیک برنامه ریزی پرداخته است.لندسکیپ شهرسازی مسیر طولانی در لمس کردن شهرسازی سبز در دهه 1889 دارد و همچنین برنامه ریزی محدودی در دهه 1970، و امروز به عنوان یک ورودی ایدولوژیکی نیاز به معکوس کردن تمرکز از منافع مشترک خصوصی به عمومی است. به نظر نویسنده، لندسکیپ شهر سازی به معنی گرفتن فضاهای عمومی به عنوان نقطه عطفی به جای بلوکهای ساختمانی است. لندسکیپ شهرسازی نیز به معنای استفاده از روشهای چشم انداز، از جمله استراتژی های فرایند گرا برای طراحی شهری است.

و بالاخره لندسکیپ شهری به معنای معکوس کردن برنامه ریزی ائدولوژی سنتی از تنظیم ساختمان به الگوهای شهری است، بیشتر یا کمتر در بین فضاهای دلخواه، اما به جای  آن اولویت، در نظر گرفتن فضاهای بازاست،درست مانند نقشه نولی که در 250 سال پیش نشان داده شده است. با این حال، در خواست لندسکیپ شهری این است که فضای کافی در زمینه طراحی داشته باشیم. لندسکیپ شهرسازی نباید جاه طلبی خود را کور کند و همچنین اذعان به پتانسیل طراحی داشته باشد. در خواست معمار منظر ، از سوی دیگر غلبه بر این تعصب است که موضوع کوچک برای طراحی است و هر چیز بزرگ موضوع برای برنامه ریزی است.

با این ، بینش، ما می توانیم به این نتیجه گیری برسیم که لندسکیپ شهرسازی ممکن است شامل و یا حتی بیان شده توسط طراحی باشد.

و در نهایت، نگرانیهای شخصی من (نویسنده) درباره لندسکیپ شهری این است که  ما نیز باید آگاه باشیم که اتخاذ آن به این معنی نیست که مناطق روستایی و طبیعت را خارج از حوزه علاقه در نظر بگیریم. طبیعت نیاز به طراحی و همچنین برنامه ریزی دارد، همانطور که المستد در" یوسمید" نشان داد.

/ 0 نظر / 133 بازدید