پروژه: شربرون ، تورنتو، انتاریو

به عنوان یک جزء کلیدی از توسعه مجدد و رنسانس کنارآب تورنتو، شربرون کامنس ، یک فضای شهری، پارک محله و فاضلابهای سطحی شاعرانه به عنوان تصویه زیر ساختهاست.  به عنوان اولین سایت کنار اسکله در حال توسعه یک ارتباط قوی عمومی از بلوار کنار دریاچه به در یاچه ایجاد می کند. شربرون اولین پارک در کاناداست که طراحی برای ادغام تاسیسات تصفیه یو-وی برای درمان سطحی آب محله از نظر طوفان است. آب طوفان جمع آوری شده، در تاسیسات تصفیه یو-وی درمان و از کانال آب مجسمه نمایشی به بلندی 240 متر آزاد شده ، جایی که از طریق بستر زیستی فیلتراسیون شده ازعلفهای آبزی درون پارک عبور کرده و به دریاچه انتاریو آزاد می شود. با ایجاد پارک هایبرید شده، شربرون روند تصفیه طوفان آب را از طریق روشهای  هنری و تعاملی ، و به طور همزمان آموزشهای عمومی در مورد مسائل کیفیت آب و ایجاد فضاهای سبز می نماید.دیگر امکانات پارک، شامل زمینهای بازی ، باغ سبز مدنی، اسکیت روی یخ است که موجب غنی سازی تجربه از پارک می شود.

/ 0 نظر / 23 بازدید